Klangmassage V
- Supervisions og Eksamenskursus

I Supervisionen er det dig selv, som er hovedpersonen. Dig som den udførende klangmassør med dine styrker og færdigheder, og med dine ønsker og håb.

Supervisionen handler blandt andet om at se på og udveksle erfaringer med den praktiske klangmassage sammen med de øvrige klangmassører, som deltager.

Supervisionen er den sidste del af uddannelsen til klangmassør. Kurset afrunder og kompletterer kursusrækken, så du bliver i stand til at fungerer som professionel klangmassører.

Supervision

I Supervisionen er det dig selv, som er hovedpersonen. Dig som den udførende klangmassør med dine styrker og færdigheder, og med dine ønsker og håb.

Supervisionen handler blandt andet om at se på og udveksle erfaringer med den praktiske klangmassage sammen med de øvrige klangmassører, som deltager.

Supervisionen er den sidste del af uddannelsen til klangmassør. Kurset afrunder og kompletterer kursusrækken, så du bliver i stand til at fungerer som professionel klangmassører.Supervision

Supervisionen er den sidste del af din uddannelse som Klangmassør. 

Supervision er en rådgivningsproces, som har det formål at udvikle og understøtte en professionel handlemåde. Vi ser på de erfaringer, der er gjort under de enkelte klangmassager.

Supervision er både for de personer, som ønsker at færdiggøre uddannelsen, og for færdiguddannede klangmassører, som opdaterer uddannelsen og ønsker fortsat certificering.

Som forberedelse til Eksamens og Supervisionskurset i Klangmassage skal du udføre følgende:
• Klangmassage med 5 klienter som du fører journal på, (Forsamtale, sessionsnotat og planlægingsskema). Disse 5 klienter skal ikke sendes til Nordlys, men du skriver under på tro og love at du har udført dem.
• 3 klangmassager på 3 forskellige klienter.
Disse 3 klienter skal hver modtage nedenstående 3 klangmassager:
1. Klangmassage skal være en fuld rygmassage. Den første klangmassage du lærte på klangmassage 1 kurset.
2. Klangmassage skal være en fuld klangmassage efter grundformen
3. Klangmassage skal være en klangmassage efter grundformen, hvor du anvender nogle af de teknikker, du har lært på trin II,III og IV
 
Opgaven sendes senest 14 dage før Eksamens og supervisionskurset.
Hvis du arbejder på et bosted, og ønsker at anvende dit arbejde med disse klienter, skal du selvfølgelig tilpasse behandlingerne efter deres behov og der skal føres journal over klangmassagerne. En af de 3 cases må være på en normal person.

Alle deltagere deler eksempler fra deres praktiske arbejde med klangmassage og de tre klangmassager, du har journalført og de tilsvarende planlægningskort, evalueres og kommenteres. 

Vi søger kreative veje til at besvare de spørgsmål, der er opstået undervejs, f.eks.:
  • Indre eller ydre forberedelse til dit arbejde med klangmassage
  • Personlig præsentation og publicering af dit arbejde med Klangmassage
  • Hvordan overbeviser du kolleger og chef om værdien af dette arbejde
  • Hvordan omgås man "udfordrende "klienter og klienter med særlige behov
  • Erkendelse af egne grænser og klangmassagens grænser
  • Organisering, opbakning og udveksling med kolleger
  • Enkle informationer om love og skattemæssige bestemmelser, du skal være opmærksom på, når du åbner en klinik. 
Underviser: Anne Neess
Forudsætninger: Klangmassage lll-VI
Varighed: 3 dage / 24 timer
Mødetider: Første dag: 8.45-18.00
Anden dag: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse


Klangmassage III-IV
Tid: 31. august - 3. september 2024

Lærer: Anne Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 5.400Pris: 5.400Klangmassage supervision København
Tid: 8. - 10. november 2024

Lærer: Anne Neess
Sted: København N


Pris: 3.300Pris: 3.300Klangmassage supervision
Tid: 1. - 3. februar 2025

Lærer: Anne Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 3.300Pris: 3.300Klangmassage III-IV København
Tid: 20. - 23. februar 2025

Lærer: Anne Neess
Sted: København N


Pris: 5.400Pris: 5.400Klangmassage III-IV
Tid: 22. - 25. marts 2025

Lærer: Anne Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 5.400Pris: 5.400

Pris: 3.300Pris: 3.300