Nordlys Massage Uddannelser

På Nordlys Centret har vi uddannet professionelle massører og massageterapeuter siden 1983, og Nordlys er et af Danmarks ældste og mest erfarne uddannelsessteder inden for massage, kropsterapi og personlig udvikling.

Nordlys® Massage er et allround behandlingssystem, som forener klassisk fysiologisk massage med psykologisk, terapeutisk, energetisk indsigt og metode.

På Nordlys Centret har vi uddannet professionelle massører og massageterapeuter siden 1983, og Nordlys er et af Danmarks ældste og mest erfarne uddannelsessteder inden for massage, kropsterapi og personlig udvikling.

Nordlys® Massage er et allround behandlingssystem, som forener klassisk fysiologisk massage med psykologisk, terapeutisk, energetisk indsigt og metode.Tradition og innovation
Anne & Philip
Anne & Philip Neess har udviklet en metode,
der kombinerer det nænsomme og det dybe, og som ikke påfører kroppen unødvendig smerte. 

Dybden kommer gennem indfølende teknikker, og ved at give kroppen tid til at åbne sig på en naturlig måde. Det gælder uanset om målet er sundhed, velvære og personlig udvikling, eller det er en behandling af muskelspændinger, smerter, stress, skavanker og sygdomme. Vi  har altid hele mennesket i fokus.

Nordlys Massage® er et moderne og pædagogisk, terapeutisk massagesystem, som kombinerer den fysiologiske kropsmassage med energibalancering og en lang række kropsterapeutiske teknikker. 

Det er naturligt og nemt at lære, dejligt at give og vidunderligt at modtage. Vi arbejder kreativt og originalt med både vestlige massagemetoder og med massage, der bygger på østlige traditioner.


Krop og sind er uløseligt forbundne 
Vi er hele mennesker med krop, sind og sjæl, og dette menneskesyn gennemstrømmer Nordlys Massage Systemet på alle niveauer. På den ene side er massagen et fysisk behandlingssystem, men massagen er altid et nærvær og et møde, der påvirker vores følelser, tænkemåde og essentielle egenskaber. 

Nordlys Massage er både personlig udvikling og et avanceret behandlingssystem. Vi arbejder altid med hele mennesket, med den du er, og den du er på vej til at blive. Mindfulness, meditation, metaperspektiv og selvudvikling er integreret på alle kurser hvor Anne & Philip underviser.  

Wellness, terapi og helbredelse
Du kan tage de kurser, du ønsker. Vi har valgt en undervisningsform, der bygger på moduler, som kan tages enkeltvis, og sættes sammen til hele uddannelser.

Nordlys Massage Systemet er bygger på Grundformen, som du lærer på det første kursustrin. Nordlys Grundformen er en enkel, overordnet fremgangsmåde som bruger de klassiske massagegreb og strøg og integrerer de nødvendige forholdsregler og individuelle hensyn. 

Lige fra starten har undervisningen det sigte, at du kan gå direkte hjem og give massage til venner og familie og efterhånden naturligvis klienter. Efter grundkurset kan du deltage i alle vores mange kursusmoduler og specialkurser. 

To uddannelser og mange specialer
Vi har to professionelle, certifikatuddannelser, som kan give RAB-godkendelse: Nordlys Massør Uddannelsen og Nordlys Massageterapeut Uddannelsen på henholdsvis 250 og 450 timer. Begge uddannelser kan varieres og tilpasses med mange forskellige specialer. RAB står for Registreret Alternativ Behandler, og er en offentlig ordning under Sundhedsstyrelser, som sikrer kvalitet, og giver mulighed for momsfritagelse, når man arbejder med behandling.

Derudover har vi en række mindre uddannelser, specialekurser og tillægsuddannelser, som retter sig mod forskellige alders- og klientgrupper (fx gravide, babyer, børn, skolebørn, handicappede, ældre, ....) og mere komplicerede problematikker (fx ryglidelser, smertelindring, stress, …). Allerede efter det første selvstændige kursus  i Nordlys Grundformen har du viden nok til, at du kan begynde at arbejde med venner og familie.

Alle uddannelser er modulopdelt, så du kan uddanne, så meget du ønsker, og i det tempo, der passer dig bedst.
 
Ressourcer i fokus
Nordlys Massage tager altid udgangspunkt i klientens ressourcer. Det som virker danner grundlag for at overvinde det, som giver vanskeligheder. Vi begynder med at skabe nærhed, velvære og overskud, og når kroppen og sindet er åbent og afslappet, aktiveres de selvhelbredende processer, og så er grunden lagt for at anvende alle de specifikke værktøjer en Nordlys Massør eller Nordlys Terapeut har i sin værktøjskasse.

Nordlys Massage er, ligesom de store kropsterapeutiske retninger i fx USA, sammensat af en række traditionelle og helt nye kropsterapeutiske metoder, og den moderne massageterapi er på denne måde langt mere alsidig og forgrenet, end det man tidligere forbandt med massage.

Nyere videnskabelige undersøgelser har vist, at massage og terapeutisk berøring har en langt dybere helbredende virkning, end man tidligere har anet. I betragtning af at behandlingen er ufarlig og billig, er det let at forstå, hvorfor massage i dag og i fremtiden vil være en meget attraktiv uddannelse.

Professionel karriere og mange anvendelsesmuligheder
Vi har uddannet mere end tusind terapeuter og massører, og mange tusinder har taget kortere uddannelsesforløb hos os. Alle har gennem årene været med til at gøre Nordlys Massage kendt, værdsat og integreret i samfundet. 

Mange åbner en privat Massagepraksis
og anvender Nordlys Massage, når klienter fx. ønsker wellness og sundhedspleje, i kombination med de massagespecialer, man har valgt. 

I en Massageterapeutisk praksis har man et omfattende sæt redskaber til at arbejde med kropslige og kropspsykologiske problematikker, som ligeledes kan kombineres med alle de forskellige specialer. 
Massageterapeuten har en omfattende viden om samspillet mellem de de psykologiske tilstandes samspil med kroppen, og hvordan man gennem coaching,samtaler og vejledning kan skabe varige ændringer og udvikling. 

På virksomheder er massage og massageterapi blevet til personalepleje og stressbehandling og anvendes ved forebyggelse af stress sygdomme og arbejdsskader. 

Essentiel Massage er en gren, hvor vi kombinerer kropsmassage, psykoterapeutisk udvikling og energibalancering. Her tager vi udgangspunkt i klientens psykiske tilstand og spirituelle søgen, og udvikler en massage og behandling, som støtter selvudvikling og balancering.

Den pædagogiske gren, har fokus på arbejdet med børn og unge. Når man  fx. lærer børn i børnehaver og skoler at give hinanden massage, nedsætter det mobning og drillerier betydeligt. Vi arrangerer temadage og kurser for pædagoger og terapeuter.

Den specialpædagogiske massage er rettet mod to grupper. Den ene uddanner personale, der arbejder med skolebørn med særlige behov. Den anden uddanner personale, som arbejder med unge og voksne borgere på fx. bosteder, institutioner. 

Gravid-og Babymassage modulerne retter sig mod livets begyndelse og vi uddanner massører og jordemødre til at støtte kvinder under og efter graviditeten, og til at få den optimale oplevelse af at bringe et nyt menneske til verden. 
Babymassagen uddanner massører til at hjælpe mødre med at massere og skabe nærhed til deres barn. 

I den anden ende af livsskalaen underviser vi plejepersonale og massører til at give berøring og wellness til ældre og døende. Denne massageform er ved at vinde indpas på plejehjem og hospice, hvor den blide berøring kan være en stor lindring og opmuntring og afhjælpe hudsult.

Nordlys Massage© er  skabt af Anne og Philip Neess. Nordlys© er et registreret mærke og Nordlys© Massage,  praktiseres professionelt af certificerede massører og terapeuter. Dette er en kvalitetsmærke for at sikre vores klienter, ved, at de bliver mødt at en massør eller terapeut, som er veluddannet og arbejder efter Nordlys© Massage principper.

Du kan læse om Nordlys Massage® i bogen "Livgivende Hænder" af Anne & Philip Neess, som blev udgivet på Borgens forlag i 1996. Bogen kan købes i ny udgave på NORDLYS og på vores webshop.

Anne & Philip Neess