Psykiske Strømme og Terapeutisk Berøring

De psykiske strømme har i årtier været et centralt element i vores arbejde med Terapeutisk Berøring og Energibalancering.

Strømmene findes på grænsen mellem det Æteriske energifelt og den fysiske krop.

Det terapeutiske system kan hjælpe os til at overvinde gamle ubalancer, og blive mere som vi essentielt er. Vi bliver mindre sårbare og robuste, og strømmene er også en hjælp til at slippe dybe hæmmende overbevisninger og psykoemotionelle tilstande.

De psykiske strømme har i årtier været et centralt element i vores arbejde med Terapeutisk Berøring og Energibalancering.

Strømmene findes på grænsen mellem det Æteriske energifelt og den fysiske krop.

Det terapeutiske system kan hjælpe os til at overvinde gamle ubalancer, og blive mere som vi essentielt er. Vi bliver mindre sårbare og robuste, og strømmene er også en hjælp til at slippe dybe hæmmende overbevisninger og psykoemotionelle tilstande.

De otte Psykiske Strømme og Terapeutisk Berøring

De psykiske strømme, som også kaldes de otte ekstra meridianer, er en vigtig del af kinesisk medicin og Qi Gong. 

Strømmene har været kendt fra før vores tidsregning, og de dannes hos fosteret umiddelbart efter den første celledeling og udvikles frem til syvårsalderen. Energien flyder gennem disse strømme og hjælper med at danne de indre organer og de tilhørende 12 meridianer.

Strømmene befinder sig i overgangen mellem det æteriske legeme og den fysiske krop. De kan sanses inde i kroppen, men er ikke synlige og målbare.

De Psykiske strømme er forbindelsen til vores oprindelige, prænatale energi, som vi har med fra vores forældre. De er forbundet med de tolv meridianer gennem fælles akupunkturpunkter. 
Strømmene fungerer som energireservoirer i relation til hovedmeridianerne, de formidler energi, opbevarer energi og fungerer som overløbsrør for de primære meridianer. 

Man kan beskrive meridiansystemet, som et sammenhængende flodsystem, og de otte psykiske strømme som er som søer, der opsuger et eventuelt energioverskud. Dette overskud kan, hvis der er underskud i meridianerne, føres tilbage til disse. Gennem de otte ekstra meridianer kan energien distribueres til hver eneste celle i kroppen. 

Når vi åbner og balancerer de Psykiske strømme, giver det overskud, fleksibilitet og modstandskraft i hele energisystemet, både kropsligt of psykisk. 
Det er af stor betydning for vores velbefindende og sundhed, når energien kan bevæge sig frit. Det er et system, der bygger på forståelsen af, at velvære kommer fra at leve i overensstemmelse med tingenes naturlige orden.

Det er et system, der kan hjælpe os til at blive mere, som dem vi er, så vi bliver mindre sårbare over for lidelser. Strømmen er også en hjælp til at slippe dybe hæmmende overbevisninger og psykoemotionelle tilstande fra de første leveår.

Strømmene har indflydelse på hvordan: 
 • vores essens folder sig ud, 
 • vi knytter forbindelser til andre, 
 • vi tager vare på os selv, 
 • vi står på egne ben,
 • vi manifesterer os i verden, 
 • vi forholder os til fortiden, fremtiden og øjeblikket, 
 • vi har bevidsthed om os selv og verden omkring os. 


Kursets indhold
 • De otte psykiske strømmes anatomi
 • Otte meditationer, hvor du genkender, balancerer og fordyber dig i strømmene
 • Psykologien og de psykoemotionelle tilstande
 • Hvordan man kombinerer arbejdet med strømmene i en Terapeutisk Berøringsbehandling
 • Forberedende samtale i relation til strømmene
 • Affirmationer i relation til strømmene
 • Hvordan man arbejder med de enkelte punkter
 • Selvterapi med De otte Psykiske Strømme 
På første kursusmodul  vil vi fordybe os i psykologien, strømmene og punkterne
På andet modul fordyber vi os i hvordan den enkelte behandling sammensættes, så den yder den størst mulige støtte til klientens velbefindende og vækst.

Underviser: Anne Neess
Forudsætninger: Nordlys Massage Grundform og erfaring som behandler
Varighed: 5 + 3 dage / 64 timer
Mødetider: Første dag: 9.45-18.00
Mellemliggende dage: 8.45-18.00
Sidste dag: 8.45-15.00
Hvis der er ændringer til mødetiderne vil disse fremgå af din bekræftelse.


Psykiske Strømme og Terapeutisk Berøring
Tid: 26. februar - 2. marts 2025
16. - 18. maj 2025

Lærer: Anne Neess
Sted: Silkeborg


Pris: 9.800Pris: 9.800