Sådan bliver du Peter Hess Klangmassør og Klangmassagepraktiker

For at blive Peter Hess Klangmassagepraktiker skal du gennemfører de seks kurser i uddannelsen (trin I-VI)

Derudover skal du give mindst 20 journalførte klangmassager og modtage 3 klangmassage behandlinger

Her kan du se, hvilke kurser du skal deltage i og hvilke andre kriterier, der mere præcist er gældende for at du kan blive Klangmassagepraktiker, modtage certifikat og blive optaget på Nordlys Behandlerlisten.

Kurser, egenbehandlinger, øvepraksis og supervision

For at blive Peter Hess Klangmassagepraktiker skal du gennemfører de seks kurser i uddannelsen (trin I-VI)

Derudover skal du give mindst 20 journalførte klangmassager og modtage 3 klangmassage behandlinger

Her kan du se, hvilke kurser du skal deltage i og hvilke andre kriterier, der mere præcist er gældende for at du kan blive Klangmassagepraktiker, modtage certifikat og blive optaget på Nordlys Behandlerlisten.Kurser, egenbehandlinger, øvepraksis og supervision

Klangmassage I
- Grundkursus

I klangmassage anvender vi tibetanske klangskåle (syngeskåle) til at give en dyb, balanceret og meditativ afspænding. Klangmassage er en forholdsvis ny behandlingsform, som vinder mere og mere frem både i udlandet og herhjemme.

Efter bare to intensive grundkursusdage lærer du, hvordan de forskellige terapiskåle anvendes, og du bliver i stand til at give en fuld grundlæggende klangmassagebehandling.

Klangmassage kan gives og modtages af alle, og atmosfæren er præget af nærvær, enkelthed og nydelse. Modtageren er påklædt, og kurset kan stå alene eller være første trin i en uddannelse som klangmassør.
SE MERE

Klangmassage II
- Fornyelse gennem afspænding

Kurset er en umiddelbar fortsættelse og uddybning af Klangmassage I - Grundkursus.

Vi videreudvikler arbejdet med klangmassagens grundform og fokuserer nu også på skålenes lydpåvirkning og vibration, når de placeres uden for kroppen. Vi udvikler vores fornemmelse og følsomheden for processerne i auraerne, og oplever hvordan klangen kan skabe en dyb oplevelse af harmoni, afspænding og nærvær, og hvordan den naturlige struktrur genetableres i kroppen og sindet.

Vi introducerer arbejdet med Fen-gongs og nye måder at bruge de skåle du kender på. Du lærer bevidst at stimulere bestemte områder eller lette spændinger og problematikker, alt efter hvordan skålene anslås.
SE MERE

Klangmassage III - IV
- Krop, Sind og Sjæl

Klangmassagen udvides, så du bliver i stand til at give en mere individuelt tilpasset behandling af dine klienter. Det handler om at få en mere avanceret forståelse af lyden fra skålene og skålenes vibrationspåvirkning, når de sættes på kroppen, eller når de bevæges i auraen udenfor kroppen.

Vi introducerer arbejdet med chakrasystemet og et mere helhedsorienteret syn på klangmassage som selvstændig behandlingsform og som komplementerende supplement i relation til andre behandlinger.

Derudover lærer du, hvordan man kan anvende klangmassage i en form, der tager hensyn til forskellige sygdomskarakteristika og stimulerer den naturlige helbredelsesproces.
SE MERE

Klangmassage V
- Supervisions og Eksamenskursus

I Supervisionen er det dig selv, som er hovedpersonen. Dig som den udførende klangmassør med dine styrker og færdigheder, og med dine ønsker og håb.

Supervisionen handler blandt andet om at se på og udveksle erfaringer med den praktiske klangmassage sammen med de øvrige klangmassører, som deltager.

Supervisionen er den sidste del af uddannelsen til klangmassør. Kurset afrunder og kompletterer kursusrækken, så du bliver i stand til at fungerer som professionel klangmassører.
SE MERE

Klangmassage VI
- Individuelt designet Klangmassage

På baggrund af dine erfaringer fra uddannelsestrin 1-5 er det nu tid at lære, hvordan man individuelt kan designe klangmassage til den enkelte klient, på basis af dennes behov og ønsker.

Den individuelle behandling begynder med en samtale, hvor vi analysere klientens behov i lyset af de behandlingsmuligheder, der ligger i Klang- og lydbehandling.

På baggrund af samtalen sammensættes en behandling, og du lærer at bruge et planlægningsværktøj, som enkelt og kompetent giver dig et program for den efterfølgende Klangmassage.
SE MERE

Klangmassage
- Egenbehandling, Træningspraksis og andre certificeringskrav

Der er fastsat internationale uddannelsesnormer for Peter Hess Klangmassør:

Du skal selv modtage tre Klangmassage behandlinger hos en certificeret Peter Hess Klangmassør. Den ene behandling skal være en Grundform. De to andre behandlinger kan være Peter Hess Klangmassager efter dit eget valg. Disse behandlinger skal du modtage mellem Klangmassage trin IV og trin V

Som forberedelse til Eksamens og Supervisionskurset i Klangmassage skal du udføre følgende:
• Klangmassage med 5 klienter som du fører journal på, (Forsamtale, sessionsnotat og planlægingsskema). Disse 5 klienter skal ikke sendes til Nordlys, men du skriver under på tro og love at du har udført dem.
• 3 klangmassager på 3 forskellige klienter.
Disse 3 klienter skal hver modtage nedenstående 3 klangmassager:
1. Klangmassage skal være på ryggen, den første klangmassage du lærte på klangmassage 1 kurset.
2. Klangmassage skal være en fuld klangmassage efter grundformen
3. Klangmassage skal være en klangmassage efter grundformen, hvor du anvender nogle af de teknikker, du har lært på trin II,III og IV

Opgaven sendes senest 14 dage før Eksamens og supervisionskurset.
Hvis du arbejder på et bosted, og ønsker at anvende dit arbejde med disse klienter, skal du selvfølgelig tilpasse behandlingerne efter deres behov og der skal føres journal over klangmassagerne. En af de 3 cases må være på en normal person.


SE MERE

Uddannelsen omfatter i alt 100 kursustimer


Læs om andres erfaringer med klangmassage

Vi indsamler ind imellem erfaringer fra klangmassører, som fortæller om deres oplevelser med klienternes reaktioner efter en klangmassage.  Her er de erfaringer, vi har samlet indtil nu.